Tiedote Jyväskylän yliopiston opettajaksi opiskeleville harjoitteluista normaalikoulun ulkopuolella

Koulutukseemme kuuluvien opetusharjoitteluiden suorittaminen Norssin ulkopuolella on ollut viimeisen kuukauden vaakalaudalla OAJ Keski-Suomen työsulun vuoksi. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton välityksellä meidän opiskelijoiden huoli on kuultu Jyväskylän yliopiston ja OAJ:n välisissä neuvotteluissa ja vuoden 2019 harjoittelut on turvattu jatkumaan suunnitellusti vuoden loppuun. Seuraavien vuosien opetusharjoitteluiden osalta tullaan käymään lisäneuvotteluita. Allaolevasta linkistä pääset lukemaan asiaa koskevan tiedotteen.
 
 
Voitte ottaa asian tiimoilta yhteyttä joko SOOLin puheenjohtajaan Aleksi Vehmassaloon aleksi.vehmassalo@sool.fi tai Pedagon puheenjohtajistoon/edunvalvontavastaaviin (yhteystiedot alla).
Toivotaan sydämestämme, että tullaan saamaan jatkossakin arvokasta ja monipuolista harkkakokemusta niin kuin tähänkin asti.
 
Pedago ry
 
Aino Ylipiessa, puheenjohtaja
 
Miika Holopainen, varapuheenjohtaja, edunvalvonta & yhdenvertaisuus
 
Matilda Polojärvi, edunvalvonta & yhdenvertaisuus
Posted in Yleinen.