Uutta lukuvuotta kohti

Toteutimme viime keväänä jäsenillemme palautekyselyn Pedagon toiminnasta kuluneena lukuvuonna. Kyselyyn vastasi yhteensä 33 opiskelijaa. Heistä puolet oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja loput muilta vuosikursseilta. Olemme käsitelleet palautteen yhdessä hallituksen kanssa ja pohtineet, miten kehitämme Pedagon toimintaa sen pohjalta.

Tänä hallitusvuonna Pedago on panostanut edunvalvontaan ja se on huomattu onneksemme myös jäsenistön keskuudessa. Pyrimme tekemään työmme vielä läpinäkyvämmäksi Instagramiin tulevilla kokous- ja toimikuntakuulumisilla, jolloin keskustelunaiheet päätyvät jäsenistön korviin entistä paremmin. Kannustamme opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä ongelmatilanteissa: apua saa, kun sitä pyytää. Kaikkeen emme tietenkään pysty vaikuttamaan, mutta yritämme parhaamme mukaan saada opiskelijoiden äänen kuuluviin. Yli puolet vastaajista koki, että heidän antamansa palaute menee perille. Pyrimme tuomaan näkyvämmäksi sen, miten kerättyä palautetta käsitellään ja miten siihen reagoidaan. Tutoreiden valintaprosessiin toivottiin läpinäkyvyyttä ja ensi vuonna aiommekin julkaista laitoksen kanssa yhdessä pohditut valintakriteerit. Kuten tänäkin vuonna, valintojen pääpaino on kirjallisessa hakemuksessa.

Viestinnän yhtenäisempää linjaa ja uutta Pedagon tapahtumat -Facebook-ryhmää kiiteltiin. Välillä tieto tapahtumista tavoitti jäsenet hieman myöhässä. Tänä lukuvuonna olemme aloittaneet sunnuntaisin Instagram-storyssa Pedagon Pöhinät, joissa kerrataan tulevan viikon tapahtumat. Pyrimme lisäämään toivottua jäsenistön näkyvyyttä somessa. Tässä jokainen voi kantaa kortensa kekoon jakamalla parhaat otoksensa punahaalarien hulinoista viestintävastaavallemme Heilille kuvapankkiin!

Pedagon jäsenetuihin oltiin tyytyväisiä. Kuluvana vuonna olemme saaneet monipuolistettua etujamme ja uusia yhteistyökuvioita on tulollaan. Jäseneduista tiedottamiseen oltiin melko tyytyväisiä. Ajankohtainen tieto eduista löytyy nettisivuiltamme ja Instagramin kohokohdista. Pedagon ekologisuuden koettiin olevan hyvällä mallilla ja pienillä teoilla pyrimme viemään sitä edelleen eteenpäin. Tänä vuonna Pedagolle ostettiin kestoastioita ja kokouksemme ovat olleet jo pitkään paperittomia.

SOOLin kautta toivottiin erilaisia tapahtumia ja koulutuksia työelämää sekä omaa ammatillista osaamista silmällä pitäen. Vastaajia kiinnosti myös erilaiset uramahdollisuudet ja kokemukset opettajan työstä. Pedago polkaiseekin alumnitoiminnan käyntiin syksyllä ja tarkoituksena on järjestää jossain vaiheessa tapahtuma, jossa alumnit pääsisivät kertomaan omista urapoluistaan ja jakamaan parhaat vinkkinsä työelämästä.

Vastanneet kokivat Pedagon järjestävän monipuolisia tapahtumia, joista löytyy kaikille jotakin. Tapahtumatoiveissa esiintyi laaja kirjo monenlaista tekemistä ja toiveet on otettu huomioon tulevan vuoden suunnitelmissa. Vastaajat eivät kokeneet juurikaan ongelmaa siinä, että tapahtumaan osallistuu ilman alkoholia. Olemme tästä iloisia, koska Pedagon tapahtumissa kenenkään ei pidä tuntea painetta siitä, mitä lasista löytyy.

Pedagon ilmapiiri koettiin pääosin hyväksi. Jotkut kokivat toimintamme hallituskeskeiseksi. Onneksi kuitenkin reilusti yli puolet vastaajista koki, että hallituslaisia on helppo lähestyä ja kaikki tiesivät, miten meihin saa yhteyden. Haluamme korostaa, että kokouksiin ja työryhmiin ovat tervetulleita kaikki pedagolaiset. Jokainen jäsen on yhtä tärkeä ja arvokas- oli hän hallituslainen, satunnainen sitsaaja, liikkavuoron vakiokasvo tai muuten itsensä pedagolaiseksi kokeva. Osa vastaajista koki vaikeaksi osallistua tapahtumiin valmiiden kaveriporukoiden takia. Pyrimme järjestämään mahdollisimman monipuolisia tapahtumia, joissa pedagolaiset pääsevat tutustumaan toisiinsa. Varapuheenjohtajamme Miika otti vuoden alussa tavoitteekseen tutustua jokaisessa tapahtumassa yhteen uuteen pedagolaiseen ja kannustammekin jokaista lähtemään haasteeseen matkaan! Pedago on täynnä huikeita tyyppejä, joista jokainen on tutustumisen arvoinen.

Kiitämme kaikkia palautekyselyyn vastanneita. Tahdomme Pedagon olevan jäsentensä näköinen ainejärjestö. Vain palautteen avulla tiedämme, mihin suuntaan on mentävä, jotta kaikki kokevat olevansa osa #Pedagoperhettä.

Mahtavaa uutta lukuvuotta, moikataan kun tavataan!

Pedago ry:n hallitus

Posted in Yleinen.