Yhdenvertaisuuskuulumisia

Hei kaikki pedagolaiset!

Kuluvana lukuvuonna olemme kiinnittäneet huomiota ainejärjestömme yhdenvertaisuuteen muun muassa nimeämällä ainejärjestön omat ja tapahtumakohtaiset yhdenvertaisuusvastaavat, sekä järjestämällä entistä enemmän alkoholittomia hengailuiltoja. Olennainen osa yhdenvertaisuuden kehittymistä on yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka pohjalta Pedago kehittää toimintaansa jatkossa. Alkuvuodesta keräsimme jäseniltämme JYY:n teettämän yhdenvertaisuuskyselyn. Vastauksia tuli hienot 53 ja kiitämme kaikkia vastanneita vaivannäöstä. Olemme käyneet vastauksien sisällöt läpi huolella ja haluamme kertoa myös jäsenistöllemme siitä, missä olemme onnistuneet ja mihin tulemme tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota.

Yhdenvertaisuus on meidän kaikkien asia ja haluammekin kutsua teidät kaikki työryhmään kanssamme työstämään Pedagon yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 25.4. Klo 12.00 Kasvistolla. Ensimmäisessä kokouksessa on tarkoitus perehtyä tarkemmin kyselyn tuloksiin ja pohtia yhdessä keinoja, joilla lähdetään konkreettisesti työstämään Pedagon yhdenvertaisuutta eteenpäin. Kokoukseen osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään, voit tulla paikalle esimerkiksi vain kuuntelemaan tai kertomaan oman mielipiteesi. Varsinainen yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen aloitetaan syksyllä.

YHDENVERTAISUUSKYSELYN TULOKSET

Tulokset olivat pääosin hyviä ja suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä ainejärjestömme toimintaan. Vaikka suurin osa on tyytyväisiä, ei se tarkoita ettei ongelmia olisi. Eniten huolta herätti tapahtumiin osallistuminen. Osa vastanneista koki, että tapahtumiin, joissa juodaan alkoholia, osallistuminen alkoholittomana on vaikeaa ja ilmapiiri tapahtumissa painosti juomaan alkoholia vasten tahtoa. Kynnys saapua tai ilmoittautua tapahtumiin oli myös osalla vastaajista suuri, johtuen tunteesta, että ei ole tervetullut tai vastaanotettu muiden osallistujien tai järjestäjien toimesta.

Muutama vastanneista oli kokenut tai havainnut ainejärjestössämme syrjintää, epäasiallista käytöstä tai jopa seksuaalista häirintää. Esimerkiksi Pedagon tapahtumissa on koettu sopimatonta ohjelmaa ja kielenkäyttöä. Vaikka esiin nousi vain muutama tapaus, on yksikin jo liikaa. Tähän Pedagon on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta jokainen ainejärjestömme jäsen kokisi olonsa turvalliseksi.

Voimakkaimmin kyselystä nousivat esiin edellä mainitut teemat ja tulevassa työryhmän kokouksessa paneudumme tuloksiin tarkemmin. Kaikenlaisissa yhdenvertaisuutta tai hyvinvointia loukkaavissa tilanteissa palautteen anto on ensiarvoisen tärkeää, jotta tilanteisiin voidaan reagoida.

Yhdenvertaisuustyöryhmän ensimmäinen kokous on 25.4. Klo 12 Kasvistolla.

Jos et pääse paikalle, mutta haluat kuulla lisää tai sinulla on jotain kerrottavaa, ota yhteyttä Pedagon yhdenvertaisuusvastaaviin.

 

Miika Holopainen                                       Matilda Polojärvi

miijohho@student.jyu.fi                           maelnopo@student.jyu.fi

 

Posted in Yleinen.