Hyvinvointipankki

Hyvis-toiminta

  • Hyvis = yliopisto-opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen neuvoja 
    • OKL:n hyvikset kuluvana lukuvuonna ovat Johanna Kainulainen, Hely Innanen, Marja Mäensivu sekä Pasi Ikonen (kv-hyvis)
    • Luottamuksellisia keskusteluja, lähtökohtana opiskelijan tarpeet
    • Hyvikset tarjoavat vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita opiskelijalle ongelman ratkaisuun

lähde: Jyväskylän yliopisto,

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/hyvis-opiskelijoiden-neuvoja

Muita