Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus Pedagossa näkyy toiminnassa ja päätöksenteossa, tapahtumissa sekä edunvalvonnassa.

Pedagon toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita

Yhdenvertaisuusvastaava & turvahenkilö

Mikä on hallituksen yhdenvertaisuusvastaava?

Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa Pedagon toiminnassa. Konkreettisia pestiin liittyviä tehtäviä ovat erilaisten dokumenttien (esim. turvallisemman tilan periaatteet ja bussivastaavien kirje) päivittäminen, yhdenvertaisuuteen liittyvien kyselyiden teettäminen sekä yhdenvertaisuustapahtumien järjestäminen. 

Muutaman vuoden välein yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on johtaa yhdenvertaisuusohjelman päivittämistä. Yhdenvertaisuusvastaava myös huolehtii Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja sen sisällön kouluttamisesta muulle hallitukselle. 


Mikä on turvahenkilö?

Jokaisessa Pedago ry:n järjestämässä tapahtumassa on turvahenkilö.

  • Tapahtuman turvahenkilönä toimii hallituksen jäsen(et) ja tutorit
  • Turvahenkilö on tapahtumassa osallistujia varten
  • Toimii luottamuksellisesti ja on vaitiolovelvollinen
  • Ei nauti alkoholia tapahtuman aikana

Turvahenkilön puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä koskien muun muassa tapahtuman ohjelmaa, sisältöä tai käytänteitä. Turvahenkilö voi puuttua mahdollisiin häiriö-, häirintä- tai ongelmatilanteisiin keskustelemalla. Turvahenkilö ei kuitenkaan ole järjestyksenvalvoja.

Turvahenkilö ei vie asiaa eteenpäin ilman asianomistajan suostumusta.
Turvahenkilöön puoleen voi kääntyä tapahtuman aikana, sitä ennen tai sen jälkeen. Yhteystiedot löytyy jokaisesta tapahtumakuvauksesta.


Ohjeet, joita jokainen tapahtuman turvahenkilö

noudattaa toiminnassaan:

Muita yhdenvertaisuuteen liittyviä dokumentteja:

Yhdenvertaisuuden anonyymi lomake

Voit tuoda yhdenvertaisuusvastaavien tietoon yleisesti mietteitäsi Pedagon yhdenvertaisuudesta tai lähestyä muussa mieltä askarruttavassa asiassa.

Palautelomakkeen tiedot lähetetään yhdenvertaisuusvastaavien sähköpostiin pedagoryyhdenvertaisuus@gmail.com, jota pääsevät lukemaan vain hallituksen yhdenvertaisuusvastaavat. 

Mikäli haluat, että yhdenvertaisuusvastaavat pystyvät vastaamaan viestiisi, jätä meille yhteystietosi tai ole ole suoraan yhteyksissä sähköpostitse.