Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoitus on dokumentoida hallituksen kokouksissa käsitellyt asiat. Pöytäkirjoista löytyy kaikki kokouksissa käydyt keskustelut, suoritetut äänestykset, jaettu informaatio sekä tehdyt päätökset. Pöytäkirjat sisältävät informatiivista tietoa ainejärjestön toiminnasta ja tulevista asioista. Vanhemmat pöytäkirjat ovat saatavilla hallitukselta pyydettäessä.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 2022


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pöytäkirja 13/22 (21.8.2022)

Pöytäkirja 12/22 (17.5.2022)

Pöytäkirja 11/22 (5.5.2022)

Pöytäkirja 10/22 (27.4.2022)

Pöytäkirja 9/22 (4.4.2022)

Pöytäkirja 8/22 (23.3.2022)

Pöytäkirja 7/22 (10.3.2022)

Pöytäkirja 6/22 (23.2.2022)

Pöytäkirja 5/22 (17.2.2022)

Pöytäkirja 4/22 (2.2.2022)

Pöytäkirja 3/22 (19.1.2022)

Pöytäkirja 2/22 (7.1.2022)

Pöytäkirja 1/22 (7.1.2022)