Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoitus on dokumentoida hallituksen kokouksissa käsitellyt asiat, informatiivista tietoa ainejärjestön toiminnasta ja tulevista asioista.

Pöytäkirjoista löytyy kaikki kokouksissa käydyt keskustelut, suoritetut äänestykset, jaettu informaatio sekä tehdyt päätökset. Vanhemmat pöytäkirjat ovat saatavilla hallitukselta pyydettäessä.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 2023