Yhdenvertaisuus- ja toimintasuunnitelma

YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2020-2022

Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelma on luotu vuonna 2019, perustuen samana vuonna teetettyyn yhdenvertaisuuskyselyyn sekä Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Ohjelman tavoitteena on luoda ainejärjestöömme entistä turvallisempi ilmapiiri sekä yhdenvertaisemmat toimintatavat. 

Pedago ry:n hallituksen yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelmaan merkittyjä tavoitteita yhdenvertaisuuden osalta sekä valvoa, että yhdenvertaisuussuunnitelmaa noudatetaan toiminnassa.

Toiminnan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ovat mm. tapahtumien sisältöjen tarkastaminen yhdenvertaisen sisällön tarkastamiseksi, tapahtumapalautteen ja yksityiskohtaisempien, esim. esteettömään osallistumiseen liittyvien, palautekokonaisuuksien kerääminen jäsenistöltä. 

Pedago ry:n tapahtumissa toimivien yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on pitää tapahtuma kaikille saavutettavana sekä puuttua häiriötilanteisiin, mikäli tapahtuman aikana sellaista ilmenee. 

Yhdenvertaisuusohjelma 2020-2022 on hyväksytty Pedagon sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.10.2019.

Yhdenvertaisuusohjelma päivitetään seuraavan kerran vuonna 2022.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on hyväksytty Pedagon sääntömääräisessä syyskokouksessa 25.10.2021.