Yhdenvertaisuusohjelma

Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelma on luotu vuonna 2019 perustuen samana vuonna teetettyyn yhdenvertaisuuskyselyyn sekä Yhdenvertaisuuslakiin (2014/1325). Ohjelman tavoitteena on luoda ainejärjestöömme entistä turvallisempi ilmapiiri sekä yhdenvertaisemmat toimintatavat.

Toiminnan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ovat mm. tapahtumien sisällöntarkastastus yhdenvertaisen sisällön varmistamiseksi sekä tapahtumapalautteen ja yksityiskohtaisempien, esim. esteettömään osallistumiseen liittyvien, palautekokonaisuuksien kerääminen jäsenistöltä. 

Yhdenvertaisuusohjelma 2020-2022 on hyväksytty Pedagon sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.10.2019. Yhdenvertaisuusohjelma on voimassa kolme vuotta ja se päivitetään seuraavan kerran vuonna 2022.