Ilmoittautumisen pelisäännöt

Kun ilmoittaudut tapahtumaan, sitoudut seuraaviin:

1. Ilmoittautumisesi on aina sitova.

2. Osallistumismaksu on maksettava ilmoitetulle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä.

3. Mikäli peruutuksen takarajalle on kerrottu päivämäärä, on osallistuja velvollinen tekemään peruutuksensa tähän päivämäärään mennessä. 

4. Mikäli ilmoittautumisen peruuttamistakaraja on mennyt umpeen, voi osallistuja itse myydä tapahtumapaikkansa eteenpäin. Tällöin on myyjän omalla vastuulla välittää mahdolliset maksuohjeet ostajalle. Myyjä on myös velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan/maksajan nimen taloudenhoitajalle ja tapahtuman vastuuhenkilölle. Myyjä on vastuussa maksusuoritteen hoitumisesta.

5. Toistuva maksujen myöhästely voi evätä oikeuden Pedagon tapahtumiin. 

6. Pedagon tapahtumat ovat syrjinnästä vapaata aluetta. Myös aggressiivinen tai sopimaton käytös voivat johtaa tapahtumasta poistamiseen. Toistuva tai vakava häiriökäyttäytyminen voi Pedagon hallituksen päätöksellä evätä oikeuden tapahtumiin. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan Pedagon turvallisemman tilan periaatteita ja Pedagon yhdenvertaisuus-ohjelmaa. 

7. Pedagon tapahtumiin ei tulla huumausaineiden vaikutuksen alaisena, eikä huumausaineita saa tuoda tapahtumiin. Ongelmatilanteissa otamme yhteyttä poliisiin.

8. Tapahtumissa kuvattuja kuvia julkaistaan ainoastaan Pedagon omissa sosiaalisissa medioissa. Tapahtumaan ilmoittautuessasi kerro, jos et halua omia kuviasi julkaistavan tai ota yhteyttä Pedagon viestintävastaavaan.