Pedago ry

Pedago ry on Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien etuja valvova ja vapaa-ajasta huolehtiva ainejärjestö. Pedago järjestää monipuolista liikunta- ja kulttuuritoimintaa, juhlia, tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia ja jäsenetuja sekä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sekä opettajankoulutuslaitoksemme johdon kanssa. Pedagon on yksi Jyväskylän yliopiston vanhimmista ainejärjestöistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1964 ja merkitty yhdistysrekisteriin 1985.

Jo liki kuudenkymmenen vuoden ajan Pedagon toiminnan ydinalueet ja -tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina: haluamme tehdä koulutuspoliittista vaikuttamistyötä kehittäen Jyväskylän luokanopettajakoulutusta yhä paremmaksi sekä tarjota ja luoda monipuolista tekemistä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaan.

Pedago ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Jyväskylässä luokanopettajaksi opiskelevat henkilöt. Jo valmistuneilla pedagolaisilla on mahdollisuus liittyä ainejärjestön alumnijäseniksi.

Pedagon ry haluaa pitää huolta jäsenistömme hyvinvoinnista niin opiskelun, kuin vapaa-ajankin saralla sekä taata jokaiselle jäsenellemme mahdollisimman ikimuistoiset opiskelijavuodet.

Pedagon toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelma, talousarvio ja yhdenvertaisuusohjelma.

Uusi hallitus valitaan vuosittain yhdistyksemme syyskokouksessa. Jos hallitustoiminta kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan!