Pedago ry

Kuten etusivulla mainitaan, Pedago ry on Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien etuja valvova sekä monipuolisesta vapaa-ajan toiminnasta huolehtiva ainejärjestö.

Pedago järjestää monipuolista liikunta- ja kulttuuritoimintaa, juhlia, tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia ja jäsenetuja sekä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen, paikallisten yritysten sekä opettajankoulutuslaitoksemme johdon kanssa. Pedagon on yksi Jyväskylän yliopiston vanhimmista ainejärjestöistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1964 ja merkitty yhdistysrekisteriin 1985.

Jo kuudenkymmenen vuoden ajan Pedagon toiminnan ydinalueet ja -tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina: haluamme tehdä koulutuspoliittista vaikuttamistyötä kehittäen Jyväskylän luokanopettajakoulutusta yhä paremmaksi sekä tarjota ja luoda monipuolista tekemistä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaan.

Pedago ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Jyväskylässä luokanopettajaksi opiskelevat henkilöt. Jo valmistuneilla pedagolaisilla on mahdollisuus liittyä ainejärjestön alumnirekisteriin.

Pedagon ry haluaa pitää huolta jäsenistömme hyvinvoinnista niin opiskelun, kuin vapaa-ajankin saralla sekä taata jokaiselle jäsenellemme mahdollisimman ikimuistoiset opiskelijavuodet.

Pedagon toimintaa ohjaavat säännöt, vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio, monivuotisohjelmat kuten yhdenvertaisuusohjelma ja kestävän kehityksen ohjelma, sekä tietenkin Suomen laki, tarkemmin yhdistyslaki.

Uusi hallitus valitaan vuosittain yhdistyksemme syyskokouksessa. Jos hallitustoiminta kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan!

Yhteystiedot

Pedago ry - Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

pedagory@gmail.com

pedagorypuheenjohtajisto@gmail.com

pedagorytalous@gmail.com (laskut)

pedagoryedunvalvonta@gmail.com

pedagoryyhdenvertaisuus@gmail.com 

Pedago ry, Jyväskylän yliopisto PL 35, 40014 Jyväskylä

Tilinumero FI9546000010545818 

Y-tunnus 2687587-6

Ainejärjestötilat

Kasvisto (Opinkiven kellari) 

Ruusula (Ruusupuisto)