Aiempien vuosien hallituksen kokouksien pöytäkirjat löydät täältä. Vanhemmat pöytäkirjat ovat saatavilla hallitukselta pyydettäessä.

2022