Edunvalvonta

Edunvalvonnan tehtävänä on valvoa luokanopettajaopiskelijoiden etuja koulutus- sekä sosiaalipoliittisissa kysymyksissä sekä tiedottaa jäsenistöä edunvalvontaa koskevista teemoista.  Edunvalvojien ensisijainen tehtävä on tehdä proaktiivista työtä opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan kanssa sekä valvoa opiskelijoiden etuja toimikuntatyöskentelyssä.

Anonyymilomake edunvalvojille

Voit antaa meille palautetta sekä kehitysideoita toiminnastamme, tuoda esille asioita, joita haluat käsiteltävän toimikunnissa opettajankoulutuslaitoksen henkilöstön kanssa sekä kysyä opintoihisi liittyvistä mietteistä! 

Palautelomakkeen tiedot lähetetään edunvalvojien sähköpostiin pedagoryedunvalvonta@gmail.com, jota pääsevät lukemaan vain hallituksen edunvalvojat. 

Mikäli haluat, että edunvalvojat pystyvät vastaamaan viestiisi, jätä meille yhteystietosi tai ole suoraan yhteydessä sähköpostitse. 

Toimikunnat 

Toimikunnat koostuvat opettajankoulutuslaitoksen henkilöstöstä sekä opiskelijaedustajista. Toimikunnat tapaavat vähintään kerran kuussa ja käsittelevät ajankohtaisia koulutuksen kehittämiseen liittyviä aiheita sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia, kuten esimerkiksi koulutuksemme jatkuva kehittäminen.


Pedagoginen toimikunta

Pedagoginen toimikunta kokoontuu noin kahdesti kuukaudessa ja toimikunnan tehtävänä on kehittää OKL:n pedagogiikkaa ja edistää opiskelijoiden oppimista. Toimikunta seuraa ja arvioi opetussuunnitelman toteutumista, käsittelee opiskelijapalautteita ja päättää niitä seuraavista jatkotoimenpiteistä. Vuonna 2022 alkanut OPSin päivitysprosessi on tällä hetkellä keskeinen osa Pedagogisen toimikunnan toimintaa.

Pedagon opiskelijaedustajiana 2024 pedagogisessa toimikunnassa toimivat: Aapo Nikula ja Sara Kangassuo


Opintoasiatoimikunta

Opintoasiatoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tehtävänään kehittään OKL:n koulutuksen toteuttamista. Toimikunnan keskeisiä teemoja ovat koulutuksemme opinto-ohjauksen sekä opinto-ohjelman jatkuva kehittäminen.

Pedagon opiskelijaedustajiana 2024 opintoasiatoimikunnassa toimivat: Maria Malinen ja Olivia Haataja


Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kaikkia opettajankoulutuslaitoksen opetusharjoitteluita ja niistä saatua palautetta. Yhteistyötoimikunnan jäseninä toimii OKL:n laitoksen henkilökuntaa sekä Normaalikoulun opettajia. Yhteistyötoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa, tehtävänään kehittää OKL:n opetusharjoitteluita.

Pedagon opiskelijaedustajiana 2024 yhteistyötoimikunnassa toimivat: Essi Kurth ja Saku Virtanen


Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta

Pedagon opiskelijaedustajiana 2024 YVV -toimikunnassa toimivat:

Marianna Palola ja Eero Kokkarinen


Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat toimivat yliopiston hallinnollisissa elimissä mm. tiedekuntaneuvostossa, yliopistokollegiossa ja yliopiston hallituksessa. Hallopedien tehtävänä on edustaa opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston päätöksenteossa.

Kuka vain Jyväskylän yliopistossa tutkintoa suorittava opiskelija voi toimia hallinnon opiskelijaedustajana. Hallopedinä toimiminen ei vaadi mitään erikoistaitoja, vaan halu toimia yhteiseksi hyväksi ja mielenkiinto hallinnolliseen päätöksentekoon riittää!

Hakukuulutukset löytyvät JYYn nettisivuilta. JYYn edustajisto valitsee hallopedit hakemusten perusteella.

Lue lisää hallinnonopiskelijaedustajista!


Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu mm. tiedekunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen sekä koulutuksen kehittäminen. Lisäksi tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan opetussuunnitelmista ja tekee ehdotuksen tiedekuntaan otettavien uusien opiskelijoiden määristä

Kasvatustieteen ja psykologian tiedekuntaneuvostossa toimii kuusi professoria, kuusi henkilökunnan edustajaa ja neljä opiskelijaedustajaa.Yliopistokollegio

Yliopistolaissa määritellyt kollegion tehtävät ovat hallinnollisia: kollegio on mukana hallituksen ja tilintarkastajien valinnassa, se vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarvittaessa päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta rehtoria, tilintarkastajaa tai hallituksen jäsentä vastaan. 

Yliopistokollegiossa toimii 10 professoria, 10 henkilökunnan edustajaa ja 10 opiskelijaedustajaa.