Viestintä

Pedago viestii monen eri kanavan kautta, jotta tieto kulkisi mahdollisimman monelle jäsenelle. Aktiivisimpina viestintäkanavina toimivat sähköpostilista, Instagram-tilit sekä nettisivut.

Alla koottuna Pedagon monikanavaiset informaatiokanavat sekä niiden käyttötarkoitus, jotta tiedonetsintä on helpompaa.

Sähköpostilista

Pedago sekä muu tiedeyhteisö tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse uuden sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistan kautta jaetaan tietoa mm. sijaistarpeista, ajankohtaisista tutkimuksista, opintotarjonnasta sekä järjestön toiminnasta.


Sähköpostilista opettajaopiskelijoille toimii osoitteesta KPTK-OKL-LUOKO@maillists.jyu.fi  ja sitä ylläpitää laitoksen henkilökunta. Pedagon hallituksella on uuteen sähköpostilistan lähettämisoikeudet, joten jatkossakin viestintä sisällöllisesti pysyy samanlaisena, vain osoite muuttuu. 

HUOM! Sinun ei opiskelijana tarvitse kirjautua listalle erikseen, vaan viestit tulevat sinulle automaattisesti opiskelijarekisterin kautta.

Instagram

Pedago ry - @pedagory 
Eniten käytetty sekä ajankohtaisin viestintäkanava, jossa jaetaan monipuolisesti tietoa kaikesta siitä, mitä Pedagossa tapahtuu. Tärkeimmät ja ajankohtaisimmat tiedot löydät profiilin highlighteista!

Pedagon tapahtumat - @pedagontapahtumat
Kaikki Pedagon tapahtumatoimintaan liittyvä tieto, kuten tapahtumajulkaisut, -palautteet, -muistutukset sekä kaikki muu ajankohtainen tapahtumainfo. 

Facebook

Facebook on Pedagon viestintäkanavana astetta virallisempi, kuin Instagram. Facebookista löytyy yleensä kantaaottavampaa, virallisempaa sekä informatiivisempaa sisältöä. Alla listattuna kolme Pedagon käytössä olevaa sivustoa - käy kurkkaamassa! (Pedagon tapahtumat -sivu on edelleen olemassa, mutta aktiivinen tapahtumaviestintä tapahtuu nykyään Instagramin puolella @pedagontapahtumat)

Pedago ry:n Facebook

Pedago liikkuu -ryhmä 

Pedagon kirjakerho

Linktree

Tärkeät ja ajankohtaiset linkit löytyy @pedagory instagramin biosta!

Alta löydät myös linkit Pedagon Discord-kanavalle ja LinkedIn tilille.