Kestävyysohjelma

Pedago ry on luonut vuonna 2023 ensi kertaa kestävyysohjelman, joka ohjaa Pedago ry:n toimintaa niin ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden osalta. Kestävyysohjelma antaa selkeät linjat, mitä tavoitteita Pedagolla on, miten tavoitteeseen päästään ja kuka siitä on vastuussa. 

Kestävyysohjelma on luotu vuosille 2024 - 2026. Dokumentti hyväksyttiin ainejärjestömme käyttöön syyskokouksessa 31.10.2023. Kestävän kehityksen vastaava on vastuussa kestävyysohjelman toteutumisesta ja jalkauttamisesta.