Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat asiakirjoja, joiden avulla dokumentoidaan hallituksen kokouksissa käsitellyt asiat sekä kaikki informatiivinen tieto ainejärjestön toiminnasta ja tulevista asioista.

Pöytäkirjoista löytyy kaikki kokouksissa käydyt keskustelut, suoritetut äänestykset, jaettu informaatio sekä tehdyt päätökset. Aiempien vuosien pöytäkirjoihin voi tutustua täällä.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 2024

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 2023