Sitsietiketti

Pedagon sitsisäännöt

Säännöt käydään läpi kaikkien sitsien alussa, joten ei hätää - näitä kaikkia ei tarvitse muistaa ulkoa. Vaikket olisi koskaan sitsannut, pystyt helposti seuraamaan mitä muut tekevät, vaikka kaikki säännöt eivät olisikaan kirkkaina mielessä. Säännöt löytyvät myös laulukirjan ensimmäisiltä sivuilta.

1. Sitseiltä ei myöhästytä

Tämä on yksi ehdottomimmista sitsisäännöistä, joka jokaisen sitsaajan tulee sisäistää. Mikäli myöhästyt sitsien aloituksesta tai pöytäjuhlan jatkumisesta tauon jälkeen, on rangaistuksi joutumisen riski suuri. (Lue lisää Pedagon rangaistuskulttuurista alempaa)


2. Sitseillä toastmasterin sana on laki

Toastmasterin aloittaessa kaikki hiljenevät kuuntelemaan
ohjeita. Toastmasterit, ja vain toastmasterit määräävät
täällä. Niskoittelusta seuraa rangaistus. (kts. alempaa, mikä on toastmaster)


3. Sitseille tulee pukeutua teeman mukaisella tavalla

Kaikilla sitseillä on oma teemansa, jonka mukaan tulee pukeutua. Mikäli toastmasterit katsovat pukeutumisen olevan jollain tavalla epäsopivaa (ei pukeutunut, väärä teema, epäsopiva asu), saattavat he antaa tästä rangaistuksen. Haalarit eivät lähtökohtaisesti kuulu Pedagon sitsikulttuuriin, ellei siihen erikseen kehoteta. Pukeutumisessa on tarkoitus käyttää luovuutta!


4. Pöytään istutaan ja pöydästä noustaan ainoastaan toastmasterin luvalla

Sitsien aikana ei kuulu vaellella ympäriinsä tai hakea juomaa omaan tahtiin. Pöydistä noustaan erikseen toastmasterien ilmoittamien taukojen, eli konferenssien, aikana. Poikkeuksena wc-käynti, jonka saa suorittaa huomiota herättämättä silloin, kun siihen on tarvetta - ei kuitenkaan mielellään laulun aikana. Pöytiin istuudutaan takaisin yhdessä koko sitsikansan kanssa, kun toastmasterit antavat siihen luvan.


5. Puheenvuorot ja laulutoiveet

Puheenvuoroa pyydetään toastmasterilta viittaamalla tai lasia kilistämällä. Oma puheenvuoro tulee aloittaa seuraavasti "Arvon toastmasterit, arvon sitsikansa. Minä olen ******". Tähän muu sitsikansa vastaa "Hei ******". Vuoropuhelun jälkeen on aika esittää asia.


6. Sitseillä käyttäydytään kohteliaasti

Sitseillä noudatetaan herrasväkimäistä käytöstä erityisesti omia pöytä-aveceja kohtaan (kts. alempaa, mikä on pöytä-avec). 


7. Skoolaus sujuu perinteisen järjestyksen mukaisesti

Skoolatessa avecit skoolaavat ensin vasemmalle, sitten
oikealle ja lopuksi vastapäiselle juhlijalle. Skoolattaessa katsotaan silmiin. Laseja ei kilistetä. Ensimmäisen avecin istuinpuoli löytyy nimilapusta.

Näin sanoo meidän laulukirjamme, joka on toteutettu yhteistyössä muiden kasvisainejärejstöjen kanssa - Pedagon oman skoolausjärjestyksen opit ensimmäisillä sitseillä!

8. Suosionosoitukset

Suosionosoitukset annetaan hakkaamalla pöytään
kohtuullisella voimakkuudella. Käsiä ei siis missään tapauksessa taputeta yhteen sitseillä. Mikäli pöytää ei pysty hakkaamaan, voi käsiä lyödä myös omille reisille.


9. Haastettaessa noustaan ja vastataan haasteeseen

Jos sitseillä kajahtaa haaste, joka koskee sinua, nouse
ylös ja vastaa haasteeseen. Haastaminen tapahtuu näin: “Fuksit på bordet, vi vill ha fuksit på bordet.” taputtamalla samalla pöytään rytmikkäästi. Koko sitsikansa yhtyy haasteen huutamiseen.


10. Sitseillä kaikkien älylaitteiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä

Puhelimet pysyvät visusti piilossa aina, kun sitsit ovat käynnissä. Tauoilla älylaitteiden käyttö on sallittua, mutta suosittelemme tarkkaa harkintaa silloinkin (kts. sääntö 11).

11. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ankaria rangaistuksia

Mikäli toastmasterit tai joku kanssasitsaajista huomaa epäsopivaa käytöstä, on toivottavaa, että siitä ilmoitetaan kohteliaasti toastmastereille. Heillä on valta päättää, minkälainen rangaistus suhteessa rikkeeseen jaetaan. (Kts. alempaa Pedagon sitsikulttuuri - rangaistukset)

12. Sitseillä kunnioitetaan kaikkia kanssasitsaajia ja noudatetaan hyviä käytöstapoja

Kuten sääntö numero 5 kertoo, sitsit ovat tapahtuma, juhla, jossa edellytetään kaikilta osallistujilta hauskanpidon lisäksi kunnioittavaa, kohteliasta sekä kaikki huomioonottavaa käytöstä. 

Pedagon sitsikulttuuri


Tehtävät & performanssit

Jokaiset sitsit ovat hyvin erilaisia, riippuen toastmastereiden laatimasta käsikirjoituksesta. Yleensä sitseillä aktivoidaan sitsikansaa erilaisin tehtävin sekä performanssein. Tehtävien sisällöt ovat toinen toistaan mielikuvituksellisempia. Tehtäviin pyydetään pääsääntöisesti vapaaehtoisia osallistujia tai vaihtoehtoisesti osoitetaan tehtävä koko pöytäseurueelle tai tietylle osallistujaryhmälle. Hyvin usein esimerkiksi ruokailujärjestys määräytyy pöytien keskinäisten kilpailuiden perusteella. Kukaan sitsaaja ei joudu suorittamaan tehtävää tai esittämään performanssia yksin (ellei kyseessä ole rangaistus, mutta toastmasterit käyttävät tässäkin omaa parasta harkintakykyään).

Rangaistukset

Toastmasterit jakavat rangaistuksia, tutummin rankkuja, kaikista sääntörikkomuksista (kts. Pedagon sitsisäännöt). Rangaistusten ei missään nimessä ole tarkoitus häpäistä tai nolata ketään ja ne suunnitellaan aina Pedagon yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Käytössä on niin yksilö-, kuin ryhmärangaistuksia. Rangaistukset ovat toastmastereista sekä sitsien teemasta riippuen hyvin erilaisia, mutta alla muutama esimerkki:

  • Käsien taputus yhteen - kädet teipataan toisiinsa kiinni
  • Myöhästyminen tauon jälkeen - käsiraudoilla kiinni pöytään
  • Kovaan ääneen keskusteleminen sitsien aikana pöytäseurueen kesken - ryhmässä suoritettava pedagolainen niskalaukaus
  • Puheenvuoron alussa esittäytyminen väärin - mielistelijän hattu

Osallistuminen

Osallistumisen intensiteetin voi jokainen osallistuja päättää itse. Puheenvuoroja ei ole pakko pitää eikä laulutoiveita esittää, mikäli sitsaaja ei koe sitä omakseen. Tapahtumaan voi osallistua toisaalta myös hyvin aktiivisesti, joka osaltaan luo sitsitunnelman. Sitsien konsepti perustuu vuoropuheluun toastien ja sitsikansan välillä, vaikkakin toastmasterit kuljettavatkin iltaa aktiivisesti koko ajan eteenpäin. Vaikka sitseillä on sääntöjä, rangaistuksia, tapoja ja ohjeita, on tärkeää muistaa, että kaikesta tekemisestä on lupa kieltäytyä, mikäli sitsaaja kokee omien rajojensa ylittyvän.

Sitsisanasto


Toastmaster

Toastmasterit ovat sitsien vetäjiä. Tutummin toastit, istuvat aina keskeisellä paikalla niin, että koko sitsikansa näkee heidät varmasti. Toastmasterit jakavat rangaistukset, puheenvuorot, tehtävät, tauot sekä valvovat esimerkillisten sitsitapojen noudattamista. Heidän tärkeimpänä tehtävänään on kuljettaa pöytäjuhlaa mutkattomasti eteenpäin, jotta kaikilla olisi sitseillä mahdollisimman hauskaa!

Sitsikansa

Sitsikansalla tarkoitetaan kaikkia sitseille osallistuvia opiskelijoita, pl. toastmasterit (kts. ylempää).

Tauko

Sitsien aikana tauko, eli konferenssi, tarkoittaa sitä, että pöydästä saa nousta vapaasti esimerkiksi keskustelemaan muualla istuvan kaverin kanssa, mennä happihyppelylle tai hakemaan juotavaa, puhelinta on sallittua käyttää sekä muutenkin olla noudattamatta sitsien aikana voimassa olevia sääntöjä. Toastmasterit kertovat etukäteen tauon keston. Kannattaa muistaa sääntö numero 1 - sitsien jatkumisen aikaan tulee olla valmiina odottamassa oman tuolin ääressä, mutta ei vielä istua.

Rankku

Jyväskylän kasvatustieteellisillä sitseillä huonosta käytöksestä rangaistaan, eli rankutetaan. Rankkuja jakavat toastmasterit, mutta myös sitsikansan on mahdollista, jopa toivottavaa, ilmiantaa akateemisen pöytäjuhlan sääntöjä vastaan toimiva kanssasitsaaja. Hyvien tapojen mukaan omia pöytä-aveceja ei tule ilmiantaa, vaan henkilökohtaisesti muistuttaa sääntöjen noudattamisesta. Rankut eivät nimensä mukaisesti ole varsinaisia rangaistuksia vaan hauskoja tehtäviä tai performansseja. Lue lisää Pedagon rankkukulttuurista ylempää.

Pöytä-avec

Pöytä-avecit ovat ne, joiden kanssa skoolaat lasiasi. He istuvat oikealla, vasemmalla sekä suoraan edessä.

Laulutoive

Iso osa sitsejä on juomalaulujen laulaminen. Laulutoive esitetään aina toastmastereille heidän pyytäessä niitä. Laulu toive esitetään seuraavasti "Arvon toastmasterit, arvon sitsitkansa. Olen *PJR-bussin hajonnut moottori*." (sitsikansa vastaa "Hei PJR-bussin hajonnut moottori") "Tämä laulutoive raikasi hajonneessa PJR-bussissa valtatien varrella, kun odottelimme korvaavaa kyyditystä ja se on numero 25, Pumppulaulu. Löytyy sivulta 42." Muista puheenvuorosi jälkeen odottaa lupaa istuutua.

Tempo

Kun laulun aikana kuuluu tempo-huuto, haluaa huutaja lisää nopeutta laulun laulamiseen. Kuka tahansa voi tämän huutaa, kunhan muistaa käyttää riittävästi ääntä, jotta kaikki kuulevat.

Mellis

Mellis on suomennos sanoista mellan sju, eli välihörppy. Mellis huudetaan laulun aikana, jolloin laulu keskeytetään hörpyn ajaksi ja jatketaan laulamista sen jälkeen uudelleen.

Omstart

Omstart tarkoittaa laulun alottamista uudelleen. Yleensä omstart huudetaan silloin, kun laulu ei suju kuten sen kuuluisi sujua - väärä sävel, eri tempo eri pöytien välillä, sekoilu sanoissa tai mitä tahansa muuta!

Skål!

Skål huudetaan yhdessä jokaisen laulun lopuksi. Tällöin jokaisen sitsaajan tulee skoolata pöytäaveciensa kanssa. (kts. sääntö 6)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Haastaminen - "Kakkoset på bordet, vi vill har kakkoset på bordet!"

Sitseillä on mahdollista haastaa jokin etukäteen määritelty osallistujajoukko. Yleensä haastaminen tapahtuu vuosikursseittain. Tällöin haastajan tulee esittää se, mihin haastetaan sekä kenelle haaste osoitetaan. Usein haastetut haastavat jossain vaiheessa sitsejä haastajansa ikään kuin kostona - tämä toki riippuu täysin sitsikansasta sekä sitsien aikataulusta. (kts. sääntö 8)