Toimintakertomukset

Toimintakertomus laaditaan hallituskauden päätteeksi ja siinä käsitellään kuluneen vuoden toimintaa ja tapahtumia Pedagossa. Toimintakertomus hyväksytään osana tilinpäätöstä kevätkokouksessa. 

Toimintakertomukset ovat mielenkiintoinen kurkistus aiempien vuosien toimintaan Pedagossa!