Yhdenvertaisuusohjelma

Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelma on luotu vuonna 2019 perustuen samana vuonna teetettyyn yhdenvertaisuuskyselyyn sekä Yhdenvertaisuuslakiin (2014/1325). Yhdenvertaisuusohjelma on voimassa kolme vuotta ja se päivitettiin vuonna 2023. Päivittämisessä hyödynnettiin yhdenvertaisuuskyselyjä ja jäsenistöä osallistettiin päivittämsieen tapaamisilla.

Ohjelman tavoitteena on luoda ainejärjestöömme entistä turvallisempi ilmapiiri sekä yhdenvertaisemmat toimintatavat. Toiminnan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ovat mm. tapahtumien sisällöntarkastastus yhdenvertaisen sisällön varmistamiseksi sekä tapahtumapalautteen ja yksityiskohtaisempien, esim. esteettömään osallistumiseen liittyvien, palautekokonaisuuksien kerääminen jäsenistöltä. 

Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelma 2023-25 on hyväksytty Pedago ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 26.10.2022. Yhdenvertaisuusohjelma on voimassa kolme vuotta ja se päivitetään seuraavan kerran vuonna 2025.