Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Pedagon toimintaa ohjaavat säännöt, vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio, monivuotisohjelmat kuten yhdenvertaisuusohjelma ja kestävän kehityksen ohjelma, sekä tietenkin Suomen laki, tarkemmin yhdistyslaki.