VUJUTIIMI 

Vujutiimi etsii tekijöitä!

Pedagon 60 v.- vujut ovat lähestymässä, ja nyt sinulla on oiva mahdollisuus päästä osalliseksi järjestämään näitä juhlia! Vujutiimiin tarvitaan monenlaisia tekijöitä ja suunnitteilla olisi koristelu-, viestintä-, esiintyjä-, sillis-, sekä sponsoritiimi. 

Koristelutiimissä sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan nimensä mukaisesti juhlien estetiikkaan ja juhlatilan koristeluihin. Viestintätiimin tehtävänä on luoda hyvää vujuhypeä someen sekä muihin kanaviin. Esiintyjätiimiin kannattaa hakea, mikäli haluaa itse esiintyä tai on tiedossa jokin hyvä esiintyjä vuosijuhlille. Esitykset voivat olla niin laulua, tanssia, runonlausuntaa tai ihan mitä vaan mieleen tulee! Vujut tarvitsevat tietenkin myös mitä parhaimman silliksen, ja sillistiimissä pääsetkin suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa sillikselle ja huolehtimaan siitä, että porukka viihtyy näissä kemuissa!

Lisäksi vujuille tarvitaan rahaa ja sponsoritiimin tehtävänä olisikin saada mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneita tukemaan vuosijuhlia. Näin saadaan luotua mahtavat vujut, jotka eivät kuitenkaan ole osallistujille niin kalliit. 

Tärkeää on myös muistaa, että tiimit tekevät yhteistyötä toisten kanssa, ja pääset käyttämään osaamistasi eri tiimeissä. Mikään tiimi ei siis sido sinua pelkästään siihen mihin olet hakenut!

Kannattaa hakea mukaan,  kaikkien panosta tarvitaan ja mitä parasta- pääsette tekemään hommia Maijun ja Veeran kanssa sekä takaatte varman paikan vujuille vieläpä alennettuun hintaan! <3

Linkki hakulomakkeeseen (hakuaika 21.2.2024 asti) : https://docs.google.com/forms/d/1P9OYwnFX35aDOfF4MMhRGOxipxOlMb2NXOWXJEDrb8Q/edit 

Lisätietoa vujutiimistä saat varapuheenjohtaja Veera Hynniseltä (veera.e.hynninen@studen.jyu.fi, telegram @ VeeraEveliina sekä tapahtumavastaava Maiju Lintulahdelta (maiju.t.lintulahti@student.jyu.fi, telegram: @maijulint)

Pedago's 60th-anniversary celebrations are approaching, and now you have an excellent opportunity to get involved in organizing these festivities! The anniversary team needs various contributors. There are teams for decoration, communication, performer, after-party, and sponsorship.

In the decoration team, you'll have the chance to influence the aesthetics of the celebration and the decoration of the venue. The communication team's task is to create a buzz about the anniversary on social media and other channels. You should apply to the performer team, if you're interested in performing or know of a great performer for the anniversary celebrations. Performances can include singing, dancing, reciting poetry, or anything else you can think of! Of course, this anniversary celebration needs an excellent after-party, and in the after-party team, you'll get to plan and execute the program for the event and ensure that everyone has a great time!

Additionally, the anniversary celebration will need funds, and the sponsorship team's task will be to secure as many partners as possible to support the anniversary celebrations. This way, we can create fantastic jubilee events that aren't too costly for participants.

It's also important to remember that the teams collaborate with each other, and you'll have the opportunity to use your skills in different teams. So, applying to one team doesn't necessarily tie you down to just that one!

It's worth applying; everyone's contribution is needed, and the best part is that you'll get to work with Maiju and Veera and secure a guaranteed spot at the anniversary celebration, with a discounted price! ❤️

Application link (apply time till 21.2.2024) : https://docs.google.com/forms/d/1P9OYwnFX35aDOfF4MMhRGOxipxOlMb2NXOWXJEDrb8Q/edit

For more information about the teams, you can contact Vice President Veera Hynninen (veera.e.hynninen@studen.jyu.fi, Telegram: @VeeraEveliina) or

 Events Coordinator Maiju Lintulahti (maiju.t.lintulahti@student.jyu.fi, Telegram: @maijulint).