Talous

Tilinumero
FI95 4600 0010 5458 18
Säästöpankki Optia

Y-tunnus
2687587-6 

Sähköpostiosoitteet
Yritysyhteistyö, yleinen: 

pedagory@gmail.com
Laskutus, kulukorvaukset: 

pedagorytalous@gmail.com

Postiosoite
Pedago ry
Jyväskylän yliopisto PL 35
40014 Jyväskylä

Kulu- ja kilometrikorvaukset

Täytä ohesta hakemaasi korvausta koskeva lomake huolellisesti. Kaikki korvaushakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Maksut merkitään kokouksen pöytäkirjaan. 

Rekisteröity yhdistys

"Rekisteröitynyt yhdistys tarkoittaa sellaista yhdistystä, joka on ilmoittanut itsensä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Tällainen yhdistys on oikeuskelpoinen eli se voi tehdä sopimuksia yhdistyksen nimissä ja toimia oikeudessa. Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyslaki. Rekisteröityneen yhdistyksen hallitus on tilivelvollinen yhdistykselle eli vastuussa siitä, että toimii oikein. Rekisteröityneestä yhdistyksestä käytetään usein lyhennettä ”ry”. "

(Lähde: jarjestohautomo.fi)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yleishyödyllinen yhdistys 

"Yhdistys tai säätiö voi olla yleishyödyllinen vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömäksi yleiseksi hyväksi. 
  2. Toiminta ei kohdistu vain rajoitettuun henkilöpiiriin vaan se on kaikille avointa tai kohdistuu muutoin laajaan joukkoon.
  3. Toimintaan osallisille ei anneta taloudellista etua, esimerkiksi osinkoa, voittoa tai kohtuullista suurempaa palkkaa. Taloudellista etua on esimerkiksi se, että toiminnan tarkoituksena on pienentää jäsenten kustannuksia. Jäsenille voi kuitenkin tarjota esimerkiksi jäsenpalveluita ja alennuksia silloin, kun nämä edut ovat tavanomaisia ja kohtuullisia ja ne liittyvät läheisesti yhdistyksen toimintaan.

Yleishyödyllistä toimintaa edistäviä yhdistyksiä voivat olla esimerkiksi nuoriso- tai urheiluseurat sekä vapaaehtoistyöhön perustuvat harrastusseurat tai vapaa-ajan yhdistykset."

(Lähde: vero.fi)