Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet ovat Pedagon tapahtumien ja toiminnan yhteiset pelisäännöt, joita jokainen pedagolainen sitoutuu noudattamaan ostaessaan lipun tapahtumaan. Turvallisemman tilan periaatteet ohjaavat Pedagon toimintaa ja viestivät jäsenistölle Pedagon arvoista. Turvallisemmassa tilassa voi luottaa siihen, että asiattomuudet ovat käsiteltävissä ilman pelkoa niiden vähättelystä. 

Turvallisemman tilan periaatteita päivitetään vuoden aikana tarvittaessa. 

Jos sinulla on lisättävää, kommentoitavaa tai ihan muuten vaan mietteitä liittyen turvallisemman tilan periaatteisiin, ole yhteydessä yhdenvertaisuusvastaaviin! pedagoryyhdenvertaisuus@gmail.com 

“Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti riippumatta henkilön ominaisuuksista, kuten etnisestä, kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustasta, kehollisista ominaisuuksista, iästä, kielestä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, identiteetistä, terveyden tai toimintakyvyn tilasta tai muista henkilöstä riippumattomista syistä.”

Lähde: Sool

1. Kunnioita toisen rajoja

 • Jokaisella on oikeus omaan tilaan ja koskemattomuuteen.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja oikeus rajata, mitä kertoo itsestään. 

2. Kunnioita toisen valintoja ja arvoja 

 • Pedagon toiminta on syrjinnästä vapaata aluetta. 
 • Jokaisella on oikeus omiin valintoihin ja arvoihin, mutta niillä ei saa loukata toisen oikeutta mahdollisimman turvalliseen tilaan. 

3. Tiedosta ja tunnista omat ennakko-oletuksesi

 • Ole avoin. Kohtaa uudet ihmiset ja tilanteet ennakkoluulottomasti. 
 • Älä oleta. Kunnioitetaan jokaisen itsemäärittelyoikeutta. 
 • Kaikenlaisia opettajia tarvitaan, arvostetaan jokaista omana itsenään. 

4. Tehdään kaikille tilaa osallistua keskusteluun ja toimintaan

 • Tuodaan omat mielipiteet esiin muita kunnioittaen ja annetaan tilaa myös toisenlaisille mielipiteille. 
 • Tehdään osallistumisesta mahdollisimman helppoa. 

5. Turvallinen tila on meidän jokaisen vastuulla

 • Jokainen pystyy omalta osaltaan edistämään sosiaalista esteettömyyttä. 
 • Huomioi muut ja huomaa epäasiallinen käytös. 
 • Voit puuttua itse tai olla yhteyksissä turvahenkilöön/tapahtuman järjestäjään.

En kokenut tilaa turvalliseksi, miten toimin?

 • Pedagolla on turvahenkilö(t) jokaisessa tapahtumassa. Jos koet, että turvallisen tilan periaatteita rikotaan Pedagon tapahtumissa, voit kääntyä turvahenkilön puoleen.
 • Muussa tapauksessa voit laittaa viestiä yhdenvertaisuuden yhteydenottolomakkeen kautta. Yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät yhteydenotot muun hallituksen kesken aina anonyymisti.
 • Voit olla myös suoraan yhteydessä Pedagon hallituksen yhdenvertaisuusvastaaviin.

Pedagon toiminnassa pyritään esteettömyyteen ja sen myötä saavutettavuuteen


Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön esteiden puuttumista ja sosiaalista esteettömyyttä. Pedago pyrkii huomioimaan tapahtumia järjestäessä tapahtumapaikan esteettömyyden sekä aiemmista tapahtumista saadun palautteen. 

Tapahtumakuvauksissa on esteettömyyskuvaus, jolla pyritään lisäämään tapahtumien saavutettavuutta. 

Saavutettavuus on digitaalisten ympäristöjen ja viestinnän esteettömyyttä.
Pedagon jäsenistö pyritään saavuttamaan monipuolisella viestinnällä.

“Kaikissa tiloissa pyritään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen ja sen myötä saavutettavuuteen. Viestitään esteettömyydestä selvästi tapahtumakuvauksessa ja esteettömien tilojen ollessa mahdottomia, vaihdellaan käytettävää tilaa mahdollisuuksien mukaan, jotta kaikkien olisi mahdollista osallistua ainakin johonkin. Puututaan toimintaan, joka vaarantaa psyykkisen tai sosiaalisen esteettömyyden. Jokaisella tulee olla mahdollisuus liikkua tilassa tai halutessaan poistua tilasta, mikäli käsitellään sensitiivisempiä tai tunteita herättäviä aiheita tai muuten halutessaan.”

Lähde: Sool