Kestävyyden aamiainen 4.5.

22.4.2023

Tervetuloa mukaan kestävyyden aamiaiselle! Tilaisuus on avoin kaikille opiskelijoille, ja ilmoittautuneille on tarjolla ilmainen aamiainen Unossa!


Kuudes kestävyyden aamiainen järjestetään yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Kuten tavallista, tilaisuus alkaa kello 8-9 yhteisellä aamiaisella ravintola Unossa (ilmainen ilmoittautuneille; ilmoittautumislinkki alla) ja jatkuu kello 9-11 yhteisellä työskentelyllä Ruusupuiston portailla. Tällä kertaa pohditaan yhdessä, miten ekologisen kestävyyden ja planetaarisen hyvinvoinnin teemoja voisi integroida opetussuunnitelmassa ja opetuksessa! Missä siis on paikka ekologisen kestävyyden edistämiselle?


Opiskelijoiden keskuudessa on herännyt huoli, että ekokriisiä ei oteta vakavasti yliopistossa, ja monialaisia opintoja ei ole tarpeeksi kestävyyteen liittyen. Miten siis yliopisto-opinnot voisivat tukea opiskelijoita vakavien ja monimutkaisten kestävyyshaasteiden äärellä, vahvistaa tarvittavaa osaamista ja tarjota valmiuksia työelämään ja vihreän siirtymään?


Aamiainen järjestetään yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen ECF4CLIM-tutkimushankeen kanssa. Tilaisuus alkaa hankkeen lyhyellä alustuksella, jossa Anna ja Niina kertovat vuosi sitten julkaistusta eurooppalaisesta kestävyysosaamisen GreenComp-viitekehyksestä, joka on tehty osana EU:n GreenDeal-ohjelmaa. Se ohjaa tulevaa valtakunnallista koulutuksen kehittämistä myös Suomessa. Lisäksi Anna ja Niina esittelevät, minkälaisia toiveita ja tarpeita Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja opettajat ovat opetussuunnitelmaan ja ekologiseen kestävyyteen liittyen esittäneet. Keskustelun ja opetussuunnitelmien tarkastelun työkaluksi ehdotamme GreenCompin pohjalta kehittelemäämme Kestävyyskasvatuksen tiekarttaa, joka on suunniteltu palvelemaan konkreettista kestävyyden edistämistä kasvatuksessa. Alustuksen jälkeen tilaisuus jatkuu yhteispohdinnalla, jossa käsitellään konkreettisesti opetussuunnitelmia. Tuo mukanasi sellainen kurssikuvaus opetussuunnitelmasta, jota haluaisit ryhmätyössä erityisesti pohtia ekologisen kestävyyden suhteen! Tilaisuudessa syntynyttä ymmärrystä käytetään yliopiston kestävyysosaamisen edistämisessä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa.


Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/D30E7D763CE55F8C  


Tervetuloa mukaan!


Anna Lehtonen anna.e.lehtonen@jyu.fi ja Niina Mykrä niina.p.mykra@jyu.fi , tutkijatohtorit Koulutuksen tutkimuslaitokselta

KPTK:n Kestävyys-ryhmä


------------


The sixth Sustainability Breakfast is organised in cooperation with the Finnish Institute for Educational Research. As usual, the event will start at 8-9am with a joint breakfast at Restaurant Uno (free for registrants; registration link below) and continue from 9-11am with a joint working session on the Ruusupuisto Lobby. This time the theme of the event is ecological sustainability. Welcome to discuss and reflect together how to integrate ecological sustainability and planetary wellbeing in curricula development and teaching at the University of Jyväskylä! Where is the space for promoting ecological sustainability?


Students criticise sustainability is not taken seriously at the University of Jyväskylä and there is a lack of transdisciplinary courses on sustainability. How could university studies support students facing current serious and complex sustainability challenges and strengthen relevant competences in green transition in working life?


This breakfast will be organised together with ECF4CLIM-research project, by the Finnish Institute for Educational Research. As introduction, Anna and Niina will present European Sustainability Competence Framework, GreenComp, that is a part of European Green Deal and provides guidelines for future education and national curricula development. Additionally, they will introduce students’ and personnels’ perspectives, needs and challenges how to promote ecological sustainability in current curriculum development. As a tool for scrutinising curriculum and developing teaching, we will provide a Roadmap for sustainability education. This roadmap is based on GreenComp, crowdsourcing and aims to facilitate concrete promotion of ecological sustainability in education. After the presentation, the event will continue with a joint reflection on curricula in concrete terms. So, take a concrete issue of curriculum or study unit/course description, that you like to reflect together, with you! The collective understanding, that will emerge during the breakfast, will be used for promoting sustainability competences at JYU and related research


Link for registration: https://link.webropolsurveys.com/S/D30E7D763CE55F8C  


Welcome!


Anna Lehtonen anna.e.lehtonen@jyu.fi and Niina Mykrä niina.p.mykra@jyu.fi , postdoctoral researchers from Finnish Institute of Educational Research

Faculty’s Sustainability group