Kutsu: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa/selvitys/Jyväskylän yliopisto/13.3. klo 10.00

7.3.2023

Valtioneuvoston rahoittamamassa tutkimuksessa Tilannekuva ja seurannan instrumentit - demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus, osallistumisoikeudet ja yhdenvertaisuus kasvatuksen ja opetuksen kentällä (2022-2023) selvitetään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisesta suomalaisessa koulutuksessa varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen. Tutkimuksesta vastaa Nuorisotutkimusseura ja se toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa.


Opettajankoulutuksen osalta tutkitaan, kuinka demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus toteutuu suomalaisessa opettajankoulutuksessa osana opetussuunnitelmia, opetusta, opiskelua ja toimintakulttuuria. Tutkimuksen tekee vanhempi yliopistonlehtori Matti Rautiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. 

Tutkimukseen liittyen kussakin opettajankoulutusyksikössä järjestetään tähän liittyen avoin haastattelutilaisuus, johon kaikki opettajaksi opiskelevat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ovat tervetulleita. Haastattelua ei nauhoiteta.

Haastattelu toteutetaan lähitapaamisena Ruusupuiston salissa B101 Elsa maanantaina 13.3 klo 10.00-11.00.


Mikäli teillä on tähän liittyen kysyttävää tai yleisesti haluatte olla yhteydessä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen opettajankoulutuksessa liittyvissä asioissa, yhteystietoni ovat seuraavat: puhelin: 040-8053368; sähköposti: matti.a.rautiainen@jyu.fi.