Puheenjohtajiston kuukausikurkkaus: Toukokuu

17.5.2023

Kevään osalta Pedagonkin on aika siirtyä pikkuhiljaa kesälaitumille. Tässä vaiheessa vuotta Pedagon syksy on jo tapahtumien osalta suunniteltuna, mutta läpileikkaavan teemamme kestävän kehityksen osalta on vielä tekemistä ennen syksyä ja etenkin syyskokousta. 

Tänä vuonna meillä on tavoitteena luoda kestävän kehityksen ohjelma, joka ylivuotisuudellaan varmistaisi toimintamme ympäristöystävällisyyttä. Ohjelmassa tullaan huomioimaan Agenda 2030 -tavoitteet niin ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurillisen kestävyyden osalta. 


Miten tämä sitten näyttäytyy jäsenelle? 


Syksyllä järjestetään kaikille avoimia kestävän kehityksen pajoja, joissa yhteisesti ideoidaan tulevaa ohjelmaa ja sen sisältöalueita. Tätä toimintaa liidaa meidän keke-vastaava Lotta, joka myös kokoaa lopullisen ohjelman työpajojen pohjalta. Jos siis sinua kiinnostaa ohjelman rakentaminen, olet enemmän kuin tervetullut tapaamisiin! 


Ohjelma tulee sitouttamaan hallitusta mutta myös jäsenistöä tietyiltä osin. Hallitus tekee tarvittavia toimia, jotta ohjelman tavoitteisiin päästään, mutta samalla haluamme kannustaa jäseniämme kestävien valintojen tekemiseen. Siispä tulevaisuudessa Trash Tracking -tapahtuma tai yhteiset kirppistapahtumat saattavat muodostua perinteiksi, mikäli niille on kysyntää. Tapahtumissa tullaan myös kiinnittämään enemmän huomiota kierrättämiseen sekä ympäristön siistinä pitämiseen. 


Olemme myös hallituksen yhteisen päätöksen pohjalta siirtyneet tapahtumissa kasvisruoan tarjoamiseen jo tämän kevään aikana. Päätös syntyi, kun pohdimme konkreettisia toimenpiteitä, jotka helppoudellaan tekevät toiminnastamme kestävämpää. Toimenpide jo ensimmäisestä kerrasta alkaen helpotti tapahtumavastaavien toimintaa, kun sitseille on järjestettynä kaikille yksi ja sama ruoka, tietty poislukien allergiat. Toimenpide ei myöskään velvoita jäsenistöä syömään kasvisruokaa kuin noin kerran kuussa ja on linjassa myös valtakunnallisesti muiden kasvatusainejärjestöjen toiminnan kanssa. 

Siirtymää kestävämpään toimintaan tehdään rauhassa ja jäsenistöä kuunnellen. Siksi suosittelenkin tulemaan syksyllä kestävän kehityksen pajoihin, jotta saadaan toiminnasta meidän jäsenistön näköistä! 

Mutta nyt, rentouttavaa kesää jokaiselle ja nähdään taas syksyllä!

<3: Emma