Syksyn 2022 jäsenkyselyn kooste

12.12.2022

Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastaajille!

Palaute, kuten tämä kysely, ovat Pedagolle tärkeä tapa saada tietoa toiminnasta, jäsenistön toiveista ja kehitysideoista. Palaute on toivottua ja sitä voi antaa esimerkiksi hallituksen kokouksissa, nettisivuilta löytyvillä palautelomakkeilla tai Pedagon eri viestintäkanavien kautta. Hallitus käsittelee kaiken palautteen ja reagoi siihen tarvittaessa sekä kehittää sen pohjalta toimintaa. 

Jäsenkyselyn vastaukset tullaan käsittelemään uuden hallituksen kesken kauden ensimmäisessä kokouksessa 11.1. Tervetuloa mukaan! 

Kyselyn vastausaika oli 1.-12.12.2022. Vastauksia yhteensä 12, joista puolet oli 3. vuosikurssin opiskelijoita, kolmasosa 1. vuosikurssin opiskelijoita ja 16,7 % oli 2. vuosikurssin opiskelijoita. 


Edunvalvonta ja yhdenvertaisuus

Suurin osa vastaajista koki edunvalvojat ja yhdenvertaisuusvastaavat helposti lähestyttäviksi. 

Yhdenvertaisuus oli näkyvä osa Pedagon toimintaa noin 60% vastaajien mielestä. Kehitettävää yhdenvertaisuuden saralta oli esimerkiksi edunvalvontatyön näkyvämmäksi tuomisessa sekä hallitus- ja tutorhaun yhdenvertaisuudessa. 

Tutorhaku koettiin vaihtelevasti yhdenvertaiseksi. Vastauksissa nousi esiin mm. tutorhakemusten käsitteleminen anonyymisti hallituksen toimesta, ja tutorhaun vaiheista ja kriteereistä tiedottaminen tarpeeksi aikaisin ja riittävästi. 

Seuraavana vuonna pohditaan keinoja, joilla luottamustehtäviin hakuprosessia voidaan tuoda läpinäkyvämmäksi sekä selkeämmäksi, ja näin tarjota yhdenvertainen mahdollisuus jokaiselle osallistua toimintaan. Hallitus käsittelee kirjalliset hakemukset anonyymisti. 


Tapahtumatoiminta ja yritysyhteistyöt

Tapahtumatoiminta sekä yritysyhteistyöt saivat paljon positiivista palautetta sekä kehitysideoita, kiitos niistä!

Vastaajat myös kokivat, että tapahtumat sekä Pedagon jäsenyys mukaan lukien ovat olleet kohtuuhintaisia. Jatkossa vastaajat toivoivat monipuolisia tapahtumia, joissa jäsenet voisivat tutustua toisiinsa sekä kehittää Pedagon ilmapiiriä koronapandemian jälkeisistä ajoista. 

Tapahtumia toivottiin monipuolisesti kulttuuri-, liikunta ja kestävän kehityksen sektoreille, jotta jokainen sektori näkyy selkeämmin Pedagon toiminnassa ja, että jokainen löytää itselleen mielekkäitä tapahtumia.


Viestintä

Vastaajat toivoivat, että opintoihin liittyvistä asioista (mm. vaihto- ja sivuaineinfot) tiedotettaisiin hieman enemmän. Tähän kiinnitetään ensi vuonna huomiota.  Myös tapahtumien osalta ohjelman ja aikataulujen tiedottamista aikaisemmin toivottiiin.


Ilmapiiri ja vapaa sana

Ilmapiiri parantunut koronapandemian jälkeisestä, kuvailtiin muun muassa kannustavaksi sekä avoimeksi. Osa vastaajista kuitenkin koki, että ilmapiiri on osittain jakautunut/kuppikuntainen.

Ilmapiiriä toivottiin kehitettävän esimerkiksi tutustumista tukevien tapahtumien avulla. Fuksiviikoille myös vanhempia vuosikusseja.


Toimenpiteet

Kiinnitämme keväällä erityistä huomiota tutor- sekä toimihenkilövalintaprosessiin, jotta se olisi jokaiselle halukkaalle helpommin lähestyttävä sekä mahdollisimman objektiivinen. 

Toimenpiteinä tähän ovat esimerkiksi tutorhaussa kirjalliset hakemukset, jotka hallituksen jäsenet käsittelevät anonyymisti ja luottamuksellisesti. Keskitymme tiedottamaan aikaisessa vaiheessa ja selkeämmin erilaisiin luottamustehtäviin hakemisesta ja hakuprosessista. 

Jäsenkyselyn vastausten pohjalta tulemme julkaisemaan kokouskutsut sekä kokouskuulumiset Instagramissa sekä nettisivuilla, jotta ne ovat kaikille saavutettavissa.


Kiitos vielä jokaiselle vastanneelle ja mukavaa joulun odotusta jokaiselle!