Kokouskuulumiset: Kevätkokous 21.2.2023

23.2.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Ilokivellä tiistaina 21.2.2023. Kuten kevätkokouksissa yleensä, tässäkin kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto, joiden pohjalta äänestettiin vastuuvapauden antamisesta hallitukselle 2022. Vastuuvapautus myönnettiin.

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja äänestettiin lisäksi lukuvuoden 2023-2024 jäsenmaksun suuruudesta, säääntömuutoksista sekä ohjesäännöistä. Alla koottuna muutokset ja uudistukset, jotka hyväksyttiin äänestyksissä. Varsinaiset sääntömuutokset siirtyvät yhdistyslain mukaisesti toiselle äänestyskierrokselle, joka järjestetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 5.4. klo 15 @Lyhty. Jäsenyyksiin sekä ohjesääntöihin liittyvät muutokset ovat voimassa heti.


Jäsenyydet ja jäsenmaksun suuruus


Varsinainen jäsen

 • 10 euroa, maksukausi 1.9.-31.8.

Alumnijäsen

Kannatusjäsen

 • 50 euroa, maksukausi 1.1.-31.12.
 • Kannatusjäsenyys on tarkoitettu henkilölle, joka haluaa tukea Pedago ry:n toimintaa taloudellisesti
 • Kannatusjäsenten nimet löytyvät Pedago ry:n nettisivuilta
 • Kannatusjäsenyyteen ei kuulu varsinaisia etuja
 • Lisätietoja kannatusjäsenyydestä


Sääntömuutokset

Sääntöihin tehtiin yleisluontoisia muotokorjauksia. Päivitykset katsottiin tarpeellisiksi johtuen muutoksista ainejärjestön toiminnassa, kuten esimerkiksi Kide.Appin käyttöönotto sekä viestinnän painottuminen nettisivuille ja Instagramiin. Yksityiskohtaiset sääntömuutokset on luettavissa täältä.

Lisäksi 13 § lisättiin kohta, joka mahdollistaa yhdistyksen sääntöjen täydentämisen ohjesäännöillä.Ohjesäännöt

Täydelliset ohjesäännöt löytyy täältä.


Luottamustehtäviin hakeminen

Hallitushakua koskeva ohjesääntö noudattaa jo aiemmin käytössä ollutta tapaa toteuttaa valintaprosessi.

Kokonaan uutena lisäyksenä hyväksyttiin ohjesääntö toimihenkilöhausta. Toimihenkilövalinta toteutetaan kevätkokouksessa samalla tavalla, kuin hallitusvalintakin. Haettavissa olevat toimihenkilöpestit vaihtelevat vuosittain ja niistä päättää Pedago ry:n hallitus.


Juhlanauha ja ansiomerkki

Juhlanauhaa, eli tutummin ainejärjestönauhaa, koskeva ohjesääntö vastaa sisällöltään tuttua toimintamallia, joka Pedagolla on ollut jo käytössä.

Merkittävänä uudistuksena Pedago ry alkaa myöntämään kahdenlaisia ansiomerkkejä:

Hallituspinssi

 • Juhlanauhaan kiinnitettävä hopeinen pinssi, jossa on Pedago ry:n logo
 • Myönnetään kaikille hallitustoimijoille toimikauden alussa
 • Hallitustoimija voi saada ainoastaan yhden ansiomerkin riippumatta siitä, kuinka monta vuotta hallitustoiminnassa on ollut mukana

Ansiomitali

Tarkempia lisätietoja ansiomitaleista myöhemmin keväällä!

 • Pedago ry:n jäsenet voivat ehdottaa kirjallisesti ansiomerkin saajaa
 • Ansiomerkki voidaan myöntää kenelle tahansa Pedago ry:n jäsenelle
 • Ansiomerkin myöntämisestä päättää Pedago ry:n hallitus
 • Päätös tehdään kirjallisten perusteluiden sekä ohjesäännöissä määriteltyjen ehtojen perusteella
 • Ansiomerkit luovutetaan vuosijuhlassa
 • Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuodessa korkeintaan kolme
 • Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle ainoastaan kerran